DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - nahlédněte pod pokličku naší kliniky a přijďte si prohlédnout, jak to u nás vypadá.

PRO NOVÉ KLIENTY 10% SLEVA NA LÉČBU

Kryokonzervace a vitrifikace

Kryokonzervace a vitrifikace

Kryokonzervace je souhrnný název pro zamrazení nadbytečných kvalitních embryí pro budoucí použití. Takto zmrazená embrya se dají rozmrazit a následně přenést do dělohy – tj. kryoembryotransfer. Takto zamražená embrya je možné uchovávat i několik desítek let.

Vitrifikace je potom moderní technika kryokonzervace,  která se v současné době na dobrých pracovištích používá. Na rozdíl od dříve používaného pomalého zmrazení, kdy cílem bylo řídit vývoj ledových krystalů, aby co nejméně poškodily buňky, při vitrifikaci se nevytvářejí ledové krystaly vůbec.  Po ohřátí jsou buňky ve výborném stavu a dosahované výsledky jsou několikanásobně lepší než při použití staré metody.

Mezi prvními v České republice jsme zavedli tzv. otevřený systém vitrifikace. Díky této technice je úspěšnost rozmrazení po vitrifikaci výrazně vyšší a kvalita rozmrazených vajíček zcela srovnatelná s vajíčky čerstvými. Díky tomuto systému se rovněž zvyšuje úspěšnost léčby neplodnosti.

 

Proč se embrya mrazí

Díky velmi vysoké úspěšnosti zavádíme při jednom embryotransferu vždy jen jedno embryo. Důvodem je zejména snaha o snižování rizika vícečetného těhotenství, což je celosvětový trend. Nadbytečná embrya, která splňují podmínky pro kvalitní uchování ve zmrazeném stavu, je možno zamrazit pro pozdější použití – tzv. kryoembryotransfer.

Kryoembryotransfer

Kryoembryotransfer je transfer rozmraženého embrya. Nevyužívá se jen u nadbytečných embryí, ale například i u embryí vyšetřených metodou PGT-A či PGT-M.

Úspěšnost kryoembryotransferu

Úspěšnost kryoembryotransferu je stejně vysoká jako u čerstvého transferu, někdy může být i mírně vyšší, a to zejména z toho důvodu, že v kryocyklu jsme schopni dosáhnout lepší připravenosti děložní sliznice na přijetí embrya, než je tomu v čerstvém stimulovaném cyklu. K vyšší úspěšnosti přispívá i časové odložení transferu do následujících přirozených cyklů ženy, které již nejsou zatíženy hormonální stimulací. KET je jedinou možností, pokud využíváme preimplantačního vyšetření embryí, a to z časových důvodů.