PICSI: Intracytoplazmatická injekce předvybraných spermií

Co je to PICSI?

Jedná se o modifikaci metody ICSI spojenou s výběrem optimální spermie. Principem metody je vazba zralé spermie na speciálně ošetřený povrch Petriho misky, na který je nanesen gel s hyaluronanem.

Jaký je princip metody?

Hyaluronan je důležitou přirozenou součástí obalů vajíčka, a právě hlavička zralé spermie nese specifický receptor, který umožňuje její vazbu na hyaluronan. Při metodě PICSI tedy embryolog vybírá pro mikromanipulační oplození ty spermie, které vykazují pozitivní vazbu na gel s hyaluronanem.

Proč zvolit PICSI?

Pomocí PICSI lze vybrat k oplození vajíčka spermie optimální zralosti. Přepokládá se, že zralá spermie po zavedení do cytoplazmy vajíčka s větší pravděpodobností povede  k oplození a vývoji perspektivního embrya.

Doporučení naší kliniky

Pokud v minulých cyklech byl podíl oplozených vajíček nízký, embrya se nevyvíjela optimálně anebo došlo k potratu, zvolte k oplodnění metodu PICSI. PICSI využívá principů a výhod samovolného oplození, kdy pouze zralá spermie oplodní vajíčko, a metody ICSI, kdy je spermie vpravena přímo do cytoplazmy vajíčka.

picsi

Selekce spermií vazbou na gel s hyaluronanem

Prohlédněte si služby, které nabízíme.

Nabízíme kompletní služby asistované reprodukce, ale také další zdravotnickou a poradenskou péči. Jsme schopni přesně a podrobně určit vaše problémy, jejich příčiny a pomůžeme Vám je překonat. Heslem, kterým se při naší práci řídíme, je “Pomáháme založit rodinu”.

Naše služby