DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - nahlédněte pod pokličku naší kliniky a přijďte si prohlédnout, jak to u nás vypadá.

PRO NOVÉ KLIENTY 10% SLEVA NA LÉČBU

EndomeTRIO

Co je endometrium?

Endometrium je slizniční vrstva dělohy, v níž se uchytí oplodněné vajíčko. Endometrium neboli děložní sliznice, nacházející se v nejvnitřnější části děložní stěny, je tedy klíčovým faktorem pro úspěšné otěhotnění. Děložní sliznice se běžně hodnotí pomocí ultrazvuku, ten však posoudí pouze její výšku a strukturu, důležitá je ale i její bakteriální flóra (mikrobiom) a tzv. implantační okno, tedy vhodný čas pro transfer embrya do dělohy.

Vlivem hormonální nerovnováhy v těle ženy (dominance estrogenu nad progesteronem) se může stát, že děložní sliznice roste i mimo dělohu. V takovém případě se jedná o onemocnění zvané endometrióza.

 

Co je EndomeTRIO?

EndomeTRIO je vyšetření, které zahrnuje tři testy z jednoho vzorku děložní sliznice.

ALICE (Analysis of Infectious Chronic Endometritis)

Rovnováha bakterií v endometriu je důležitá pro úspěšnou implantaci embrya. Pokud se v děloze vyskytují patogenní bakterie, může být tato rovnováha narušena.

Test ALICE odhalí přítomnost bakterií způsobujících chronický zánět. Tyto záněty, vyskytující se až u 30 % neplodných pacientek, mohou být i jednou z příčin opakovaných potratů. Vhodně zvolenou léčbou lze však tuto situaci vyřešit.

EMMA (Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis)

Odebráním vzorku děložní sliznice a jeho následnou analýzou pomocí sekvenování nové generace (NGS) lze odhalit i jiné bakterie zapříčiňující neplodnost ženy.

Test EMMA poskytuje kompletní přehled o složení děložní sliznice. V případě neoptimálního zastoupení bakterií navrhne vhodnou léčbu antibiotiky nebo probiotiky.

ERA (Endometrial Receptivity Analysis)

Opakované neúspěšné embryotransfery mohou být pro ženu náročné, a to jak po fyzické, tak psychické stránce. Přestože léčený pár prošel řadou testů a jejich embrya jsou dle výsledků preimplantačního genetického testování připraveny na přenos do dělohy, děložní sliznice na tento transfer připravena být nemusí.

Test ERA určí optimální časové okno, kdy je děložní sliznice receptivní pro přijetí embrya. Stanoví tedy optimální čas pro embryotransfer. Jeho výsledky pomohou také stanovit vhodnou hormonální přípravu i její délku. S využitím tohoto testu je u pacientek s opakovaným selháním implantace (uhnízdění) dosaženo 73% úspěšnosti implantace (Implantation Rate).

Na endometriu záleží!

S využitím tohoto testu je u pacientek s opakovaným selháním implantace (uhnízdění) dosaženo 73% úspěšnosti implantace (Implantation Rate).