Nástroje jsme si vyráběli sami, říká profesor Trávník, který byl u narození prvního miminka ze zkumavky ve střední a východní Evropě

Přečíst

MACS: nová metoda selekce spermií

Poškození DNA spermie může být příčinou mužské neplodnosti. Negativní vliv na poškození má kouření, znečištěné prostředí, vyšší věk muže, užívání některých léků, ale i různá zánětlivá onemocnění, která zvyšují teplotu varlat.

Spermie s poškozenou DNA často nejsou schopny oplodnit vajíčko. Pokud poškozená spermie vajíčko oplodní, existuje určitá šance, že takto vzniklé embryo zlomy a poškození opraví. Pokud se oprava nepodaří, může být výsledkem ovlivnění dělení embrya, zastavení vývoje embrya, nebo časný potrat.

Co MACS umí?

Spermie mají omezenou životnost, která se u různých jedinců i v populaci spermií liší a zanikají tzv. apoptózou. I poškozené spermie zanikají apoptózou. Apoptóza se u spermií projevuje expozicí tzv. fosfatidylserinu. Díky tomu je možné tyto apoptotické spermie detekovat a oddělit.

Tyto spermie nejsou standardně rozlišitelné od normálních spermií. Pro vyloučení poškozených spermií ze vzorku spermatu se využívá nový systém MACS® ART Annexin V.

 

PODÍVAT SE NA VIDEO

 

Jak MACS funguje?

Před separací jsou poškozené apoptotické spermie označené pomocí magnetických nanočástic a poté jsou prohnány přes kolonu, kde jsou apoptotické spermie zachytávány.

Nepoškozené žijící spermie protečou kolonou a jsou shromažďovány pro další použití. Spermie připravené tímto kitem mohou být dále použity pro všechny oplozovací techniky v asistované reprodukci (IUI, IVF, ICSI, PICSI).

Pro koho je MACS vhodný?

Selekci spermií metodou MACS® doporučujeme pacientům

  • s idiopatickou neplodností
  • s nedostatečnou kvalitou ejakulátu
  • s vyšším množstvím zlomů DNA ve spermiích
  • při opakovaném zastavení vývoje embryí
  • při opakovaně špatném vývoji do stádia blastocysty

Proč využít MACS?

MACS® výrazně zvyšuje šanci na:

  • oplodnění většího množství vajíček
  • zisk většího množství embryí
  • další vývoj většího množství embryí

Díky tomuto MACS® výrazně zvyšuje Vaši šanci na otěhotnění.

 

Tato metoda je součástí balíčku SpermPacket (k oplození).

SpermPacket (k oplození) obsahuje:

  • ICSI, PICSI
  • Selekce optimálních spermií (Zahrnuje dva způsoby úpravy vzorku spermií, volené v laboratoři na základě předchozích vyšetření, potřeb pacientů a aktuálních parametrů spermiogramu: metoda MACS – odstraní ze vzorku ejakulátu defektní spermie s fragmentovanou DNA a metoda Fertile chip – šetrně vytřídí spermie s nejvyšší pohyblivostí a životaschopností.)