MPS

(Masivně Paralelní Sekvenování)

Během přípravy vzorku je DNA embryí mnohonásobně namnožena a následně tzv. „sekvenována“, kdy je přečtena sekvence DNA všech 23 párů lidských chromozomů. Informace o množství takto přečtených sekvencí je následně softwarově porovnána s kontrolním vzorkem, který má vždy správný počet kopií všech chromozomů. Během přípravy vzorku je DNA embryí mnohonásobně namnožena a následně sekvenována. Je tedy přečtena sekvence DNA všech 23 párů lidských chromozomů.

Informace o množství takto přečtených sekvencí se následně softwarově porovná s kontrolním vzorkem, který má vždy správný počet kopií všech chromozomů. Tímto způsobem můžeme odhalit, zda se některé sekvence v genomu embryí nevyskytují nadpočetně nebo naopak nechybí. Takto jsme schopní odhalit početní aberace všech lidských chromozomů a vybrat pro transfer euploidní embrya s největším implantačním potenciálem.Tímto způsobem můžeme zjistit, zda se některé části chromozomu nevyskytují nadpočetně nebo naopak nechybí. Odhalíme tak početní odchylky všech lidských chromozomů a pro transfer do dělohy vybereme embrya nezatížená chromozomovou mutací vzniklou při vývoji.

MPS

(Masivně Paralelní Sekvenování)

Během přípravy vzorku je DNA embryí mnohonásobně namnožena a následně tzv. „sekvenována“, kdy je přečtena sekvence DNA všech 23 párů lidských chromozomů. Informace o množství takto přečtených sekvencí je následně softwarově porovnána s kontrolním vzorkem, který má vždy správný počet kopií všech chromozomů. Během přípravy vzorku je DNA embryí mnohonásobně namnožena a následně sekvenována. Je tedy přečtena sekvence DNA všech 23 párů lidských chromozomů.

Informace o množství takto přečtených sekvencí se následně softwarově porovná s kontrolním vzorkem, který má vždy správný počet kopií všech chromozomů. Tímto způsobem můžeme odhalit, zda se některé sekvence v genomu embryí nevyskytují nadpočetně nebo naopak nechybí. Takto jsme schopní odhalit početní aberace všech lidských chromozomů a vybrat pro transfer euploidní embrya s největším implantačním potenciálem.Tímto způsobem můžeme zjistit, zda se některé části chromozomu nevyskytují nadpočetně nebo naopak nechybí. Odhalíme tak početní odchylky všech lidských chromozomů a pro transfer do dělohy vybereme embrya nezatížená chromozomovou mutací vzniklou při vývoji.

Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842

Zobrazit na mapě

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983

Zobrazit na mapě