Social freezing. Naděje pro páry odkládající rodičovství.

Články, Novinky 2. března, 2018

Rodič se podílí na mentálním a morálním vývoji dítěte, učí jej společenské výchově a etiketě a každý den se mu snaží obohatit láskou, zábavou a hrou. Být rodičem je nádherná životní role, na kterou bychom se měli pečlivě připravit již před samotným početím dítěte.

Jak si zachovat plodnost i v pozdějším věku?

Při pokusech o úspěšné početí dítěte vstupuje do hry spoustu vnitřních i vnějších faktorů, mimo jiné je tímto faktorem věk ženy ale i muže. Množství perspektivních vajíček u žen nad 35 let se rapidně snižuje. U mužů je situace o něco lepší, ale i u nich hraje věk při početí důležitou roli, a to zejména po dosažení 40 let. S rostoucím věkem muže se snižuje objem ejakulátu a množství zdravých, progresivně pohyblivých spermií a zároveň se v nich zvyšuje výskyt mutací.

Pokud založení rodiny odkládáte na pozdější věk, ať už z důvodu budování kariéry, cestování nebo absence partnera, může nastat situace, že v budoucnu nebudete moci otěhotnět přirozenou cestou. Nejlepší prevencí při odkládání rodičovství je odebrání kvalitních pohlavních buněk ženy či muže a jejich následné zamražení pro budoucí použití – social freezing, dokud jsou ještě v té „správné formě“.

Jaké jsou další důvody pro odebrání a uchovávání zmražených vajíček a spermií?

Preventivní program social freezing není využíván pouze v případě odkládání rodičovství, ale i jako prevence v případě práce v rizikovém prostředí, úrazu, nemoci, při provozování rizikového sportu nebo v případě plánované onkologické léčby, která snižuje počet či kvalitu zárodečných buněk.

Možnost budoucího selhání funkce vaječníků u ženy či s věkem zhoršující se hodnoty spermiogramu u muže mohou představovat další objektivní důvody k využití tohoto preventivního programu.

Kdy je ten správný čas k zamražení pohlavních buněk?

Nejvyšší kvality dosahují vajíčka okolo 25. roku ženina života, toto období je tedy ideální pro jejich odběr a zamrazení. Je však možné si pohlavní buňky nechat zamrazit i později. U mužů v otázce zamrazení spermií věk nehraje tak zásadní roli, ale po 35. roce života jejich kvalita začíná klesat, i v jejich případě je tedy vhodné přijít včas.

Jak probíhá kryokonzervace neboli zamražení pohlavních buněk?

Metoda pomalého mražení, která se používala pro kryokonzervaci dříve a jejíž cílem bylo minimalizovat množství vytvořených ledových krystalů poškozující buňky není již na dobrých klinikách, zabývajících se reprodukční medicínou, využívána. Tento postup nahradila nová, moderní metoda, při níž k vytvoření ledových krystalků vůbec nedochází, metoda umožňující mražení spermií, vajíček i celých embryí, metoda zvaná vitrifikace. Tímto způsobem zmrazené pohlavní buňky lze uchovávat i několik desítek let, následně se dají velice jednoduše rozmrazit a použít.