PGT: Preimplantační genetické testování

PGT-M: monogenní choroby

V současné době využíváme metodu Karyomapping. Vyšetření je tak vhodné jak pro všechny monogenní choroby, tak i pro dědičná nádorová onemocnění.

Přečíst si více

PGT-SR: strukturní chromozomové vady

PGT strukturních chromozomových vad je vhodné pro páry, kde je u jednoho či obou partnerů prokázáno nosičství balancované translokace, či jiné strukturní přestavby chromosomů

Přečíst si více

PGT-A: aneuploidie

Preimplantační testovaní aneuploidií se provádí v průběhu IVF léčby. Zvyšuje úspěšnost léčby tím, že umožňuje vybrat to nejperspektivnější embryo.

Přečíst si více

Preimplantační genetické testování

Preimplantační genetické testování (PGT) je metoda, která umožňuje výběr tzv. „zdravého“ embrya bez konkrétní genetické zátěže ještě před jeho přenosem do dělohy matky. Hlavní předností takového postupu je vyloučení rizika, že plod ponese sledovanou genetickou zátěž. Pár proto nemusí řešit případná úskalí spojená s umělým přerušením těhotenství, která v praxi znamenají jak etická dilemata a psychickou zátěž pro celý pár, tak zdravotní komplikace pro ženu. Umělé přerušení těhotenství také může mít neblahý vliv na pozdější schopnost páru znovu otěhotnět.

Naše klinika se specializuje na preimplantační genetické testování (PGT) již od roku 2000, kdy jsme se stali prvním pracovištěm v České republice i ve střední a východní Evropě, kde bylo úspěšně provedeno PGT. Jako první ve střední Evropě jsme také zavedli přelomovou metodu Karyomapping. Nově také používáme sekvenování nové generace (NGS).

Od roku 2004 jsme provedli PGT-M již pro 91 odlišných monogenních chorob. Ze všech center asistované reprodukce v ČR máme nejdelší zkušenosti, které se vždy snažíme propojit s přáním a představami klientů.