PGT: Preimplantační genetické testování

PGD - monogenních chorob

V současné době využíváme metodu Karyomapping. Vyšetření je tak vhodné jak pro všechny monogenní choroby, tak i pro dědičná nádorová onemocnění.

Přečíst si více

PGD - translokací

PGD translokací je vhodné pro páry, kde je u jednoho či obou partnerů prokázáno nosičství balancované translokace, či jiné strukturní přestavby chromosomů.

Přečíst si více

Preimplantační genetická diagnostika

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) je metoda, která umožňuje výběr tzv. „zdravého“ embrya bez konkrétní genetické zátěže ještě před jeho přenosem do dělohy matky. Hlavní předností takového postupu je vyloučení rizika, že plod ponese sledovanou genetickou zátěž. Pár proto nemusí řešit případná úskalí spojená s umělým přerušením těhotenství, která v praxi znamenají jak etická dilemata a psychickou zátěž pro celý pár, tak zdravotní komplikace pro ženu. Umělé přerušení těhotenství také může mít neblahý vliv na pozdější schopnost páru znovu otěhotnět.

Naše klinika se specializuje na preimplantační genetiku již od roku 2000, kdy jsme se stali prvním pracovištěm v České republice i ve střední a východní Evropě, kde bylo úspěšně provedeno PGD. Jako první ve střední Evropě jsme také zavedli přelomovou metodu Karyomapping. Nově také používáme sekvenování nové generace (NGS).

Od roku 2004 jsme provedli PGD již pro 77 různých monogenních chorob. Ze všech center asistované reprodukce v ČR máme nejdelší zkušenosti, které se vždy snažíme propojit s přáním a představami klientů.

Prohlédněte si služby, které nabízíme.

Nabízíme kompletní služby asistované reprodukce, ale také další zdravotnickou a poradenskou péči. Jsme schopni přesně a podrobně určit vaše problémy, jejich příčiny a pomůžeme Vám je překonat. Heslem, kterým se při naší práci řídíme, je “Pomáháme založit rodinu”.

Naše služby