Metody zvyšující úspěšnost léčby

MACS - selekce spermií

MACS umí magnetem zachytit poškozené apoptotické spermie. Nepoškozené žijící spermie jsou shromažďovány pro další použití oplozovacích technik.

Přečíst si více

Monitorování vývoje embryí

Kamera nám umožňuje pořídit zpomalený záznam vývoje embrya. Měření pravidelnosti dělení je možné použít jako objektivní ukazatel životaschopnosti embrya.

Přečíst si více

EndomeTRIO

Podrobné vyšetření děložního prostředí a stanovení optimálního momentu pro vložení embrya může být velmi důležitým krokem při objasňování příčiny neplodnosti.

Přečíst si více
SpermMobil

SpermMobil

Rozlišení živých a mrtvých spermií je důležitý faktor při oplozování vajíček a následný vývoj perspektivního embrya. SpermMobil aktivuje rezervy životaschopných spermií.

Přečíst si více
Fertile chip

Fertile chip

Tato metoda je určena pro výběr těch nejkvalitnějších spermií pro inseminaci pacientky, případně pro oplodnění vajíček technikami ICSI a PICSI.

Přečíst si více

Metody zvyšující úspěšnost léčby

Současná asistovaná reprodukce nabízí neustále nové metody zvyšující úspěšnost léčby. Naším cílem je vědecké poznatky z oboru sledovat a zavádět do běžné praxe tak, aby mohly pomáhat stále více párům na cestě za jejich snem.