IVF: in-vitro fertilizace

1. Vstupní konzultace a specializovaná poradna

Při vstupní konzultaci s vámi probere lékař anamnézu, projde s vámi všechna absolvovaná vyšetření a navrhne ideální postup léčby.

Přečíst si více

2. Vyšetření páru

Jsou provedena základní klinická a laboratorní vyšetření, na základě kterých jsou individuálně doporučeny postupy případně další vyšetření.

Přečíst si více

3. Hormonální stimulace a odběr vajíček

Součástí každého IVF cyklu je hormonální stimulace ženy, která způsobí dozrání vyššího počtu vajíček. Ta jsou následně odebrána tenkou jehlou.

Přečíst si více

4. Metody oplození

Standardně využíváme mikromanipulační techniky injekce spermie do vajíčka ICSI a PICSI, a to zejména kvůli jejich vysoké úspěšnosti.

Přečíst si více

5. Embryotransfer

Embryotransfer je přenos embrya tenkou kanylou přes hrdlo děložní do dělohy. Zákrok se provádí na transferovém pokojíku při relaxační hudbě.

Přečíst si více

6. Kryokonzervace

Kryokonzervace je zamrazení embryí pro budoucí použití. Takto zmrazená embrya se dají rozmrazit a přenést do dělohy – tj. kryoembryotransfer.

Přečíst si více

IVF cyklus

Naše klinika nabízí širokou škálu léčebných metod a postupů. Specializujeme se zejména na léčbu neplodnosti a reprodukční medicínu.

Umělé oplodnění (asistovaná reprodukce) je označení pro lékařské postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci s pohlavními buňkami. V širším slova smyslu se pro soubor metod v rámci léčby neplodnosti užívá výraz IVF léčba nebo IVF cyklus.

IVF cyklus je označení pro celý cyklus léčby, který zahrnuje stimulaci, odběr vajíček, oplodnění spermiemi a embryotransfer. IVF cyklus hradí zdravotní pojišťovny do maximalního počtu čtyř cyklů a nejvýše do dne 40. narozenin. Embryotransfer lze potom provést ženě nejpozději do dne 49. narozenin.

V užším slova smyslu se jako IVF (In-vitro fertilizace) označuje klasická metoda kultivace, při které se umístila vajíčka a spermie do "zkumavky" a čekalo se, zda dojde k samovolnému oplození. Tato původní metoda má ale relativně nízkou úspěšnost a byla tedy více méně nahrazena metodami ICSI a PICSI.