Metody oplození

ICSI: Intracytoplazmatická injekce spermií

Při této technice je do každého vajíčka přenesena jedna spermie. ICSI je doporučeno při všech cyklech mimotělního oplození, neboť výrazně zvyšuje úspěšnost.

Přečíst si více

PICSI: Intracytoplazmatická injekce předvybraných spermií

PICSI je modifikací metody ICSI. Jejím principem je výběr vhodné spermie vhodné zralosti, které vykazují pozitivní vazbu na gel s hyaluronanem.

Přečíst si více

Embryologické metody

Dříve se používala tzv. konvenční kultivace, při které se umístila vajíčka a spermie do "zkumavky" a čekalo se, zda dojde k samovolnému oplození. Tato původní metoda má ale relativně nízkou úspěšnost a je ji možné použit jen při splnění určitých kritérií. Proto se v dnešní době čím dál více využívá mikromanipulačních technik ICSI a PICSI.