Vyšetření páru

V jedné třetině případů se na neplodnosti podílí hlavně žena, v jedné třetině hlavně muž a u zbytku případů jsou to kombinace faktorů u obou partnerů. Není tedy správné hovořit o neplodnosti ženy a neplodnosti muže, ale o neplodnosti páru.

Jako neplodný označujeme pár, který se snaží při pravidelném pohlavním styku neúspěšně otěhotnět po dobu 6-12 měsíců. V takovém případě provádíme komplexní vyšetření.

Každý pár může mít jinou kombinaci příčin a faktorů neplodnosti a proto také vyšetřovací i léčebné postupy se budou u různých párů lišit. Dle výsledků základních klinických a laboratorních vyšetření jsou pak individuálně doporučena další specializovaná laboratorní vyšetření.

Vyšetření ženy

Základní vyšetření

Mezi základní vyšetření u ženy patří:

 • Ultrazvukové vyšetření malé pánve a gynekologické vyšetření
 • Vyšetření ženských pohlavních hormonů
 • Vyšetření hormonů štítné žlázy
 • Testy na pohlavně přenosné choroby
 • Imunologické vyšetření
 • Genetické vyšetření (Karyotyp)
 • Test průchodnosti vejcovodů a hysteroskopie (v indikovaných případech)

Ultrazvukové vyšetření malé pánve zobrazí dělohu, vejcovody a vaječníky. Provádí se přes břišní stěnu nebo pomocí vaginální ultrazvukové sondy. Hodnotí se tvar děložní dutiny, postavení vaječníků a vejcovodů. V průběhu léčby se pak hodnotí růst folikulů a stav, respektive výška děložní sliznice tzv. endometria. Gynekologickým vyšetřením získáme informace o stavu ženských reprodukčních orgánů.

Vyšetření ženských pohlavních hormonů se provádí z krve vždy s ohledem na fázi menstruačního cyklu. Tzv. hormonální profil nám stanoví hladinu hormonů: FSH, LH, Estrogen, Progesteron, Prolaktin, Testosteron, SHBG a AMH. Hladina AMH neboli Antimülleriánského hormonu je úměrná zásobě vajíček a pomáhá tak při rozhodování o nejvhodnější léčbě.

Vyšetření hormonů štítné žlázy se provádí také z krve a určí stav hormonů TSH, fT4, fT3, anti TPO a anti TG.

Testy na pohlavně přenosné choroby zahrnují detekci Hepatitis B, Hepatitis C, Syfilis, HIV a Chlamydií.

Imunologické vyšetření zahrnuje vyšetření nespecifických protilátek a specifických protilátek proti spermiím, zoně pelucidě, vaječníkům a trofoblastu – tkáni placenty. V případě potřeby Vám budou doporučena další vyšetření, případně konzultace s reprodukčním imunologem.

Mezi základní genetické vyšetření řadíme stanovení karyotypu – tedy stanovení chromozomální výbavy. V populaci se vyskytují lidé s chybnou chromozomální výbavou, která může  způsobit buď neplodnost, opakované potraty nebo narození dítěte s vývojovými vadami. Stanovení karyotypu je tak velice důležité. Proto v REPROMEDA Biology Park Brno dbáme na to, aby bylo vyšetření karyotypu základním vyšetřením.

Další vyšetření ženy

Nabízíme zcela unikátní vyšetření FAF-test.

Je pro mě FAF-test vhodný?

FAF-test je pro Vás vhodný pokud chcete prověřit rezervy Vašeho organismu pro Vaše budoucí otěhotnění. Nezáleží na tom, jestli už Vám je po „třicítce“, jestli chcete ještě s koncepcí počkat, anebo Vám a Vašemu partnerovi byly zjištěny faktory neplodnosti, ale stále ještě doufáte, že se Vám podaří otěhotnět spontánně.

Co FAF-test zahrnuje?

FAF-test obnáší odběr krve pro vyšetření bazální hladiny hormonu FSH a Antimülleriánského hormonu. Následuje vyšetření ultrazvukem pro detekci počtu antrálních folikulů.

Testování pomocí kombinace ultrazvukového a hormonálního vyšetření relativně spolehlivě určí tzv. ovariální rezervu, a upozorní Vás na riziko, kdy by odkládání léčby či těhotenství mohlo vést k promeškání poslední vhodné příležitosti. Test je schopen rovněž odhadnout prognózu úspěchu v programu mimotělního oplození (IVF).

Vyšetření muže

Základní vyšetření

Mezi základní vyšetření u muže patří:

 • Vyšetření spermiogramu a kultivační vyšetření ejakulátu
 • Genetické vyšetření
 • Imunologické vyšetření
 • Urologické vyšetření, pokud byla u partnera zjištěna závažnější porucha spermiogramu

Vyšetření spermiogramu

Vyšetření mužské plodnosti vychází vždy z provedení spermiogramu, tedy analýzy ejakulátu. Z hlediska vyšetřovacího algoritmu se jedná o zcela prvotní vyšetření a nemá význam provádět jakákoliv podrobná vyšetření plodnosti u ženy, aniž by byl znám spermiogram partnera.

Odběr spermatu
Sperma se odebírá po dvou až tří denní pohlavní abstinenci (delší abstinence než tři dny není žádoucí). Odběr je proveden masturbací do speciální sterilní nádobky. Vzorek musí osobně odevzdat muž, jemuž vzorek patří. Pokud by Vám získání vzorku v odběrové místnosti působilo potíže, můžete do odběrové místnosti ve společnosti své partnerky. Je  běžně možné po předchozí domluvě vzorek přinést (v označené nádobce vydané v sanatoriu) z domova či hotelu.

Co vyšetřujeme?
Mezi základní parametry vyšetření spermatu patří stanovení objemu, pH, zkapalnění, dále pak stanovení počtu spermií, jejich pohyblivosti a tvaru (morfologie).

Význam hodnocení spermiogramu
Vyšetření může potvrdit nebo vyloučit patologie spermatu, avšak nemůže potvrdit, že muž je skutečně plodný. Plodnost je dána interakcí mezi mužskými a ženskými faktory plodnosti či neplodnosti. I když má muž spermiogram zcela fyziologický, nevylučuje to možnost dalších faktorů – např. genových mutací, které mohou zabraňovat oplození vajíčka.

Mezi základní genetické vyšetření řadíme, stejně jako u partnerky, stanovení karyotypu.

Imunologické vyšetření zahrnují zjištění protilátek proti spermiím.

Další vyšetření muže

Mikrochirurgické zákroky se používají k odběru spermií v případech, kdy v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie (azoospermie), nebo jsou jejich fyziologické vlastnosti špatné, případně počet velmi nízký. V některých případech mohou být spermie odebrány z varlete pomocí metod TESE a TESA nebo z nadvarlete pomocí metody MESA. Všechny zákroky jsou prováděny v celkové anestezii. Získané spermie je možné použít pro oplození vajíček nebo pro zmražení a uchování.

Při metodě TESE (Testicular Sperm Extraction) je odebrán z varlete malý vzorek tkáně, ze kterého jsou následně získávány spermie. TESA (Testicular Sperm Aspiration) je metoda odsátí spermií z varlete tenkou jehlou. Při MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) je tekutina obsahující spermie odsáta z kanálků nadvarlete.

Vyšetření DNA fragmentace spermií

Na základě vyšetření spermiogramu můžeme kromě počtu, objemu, pohyblivosti nebo morfologie spermií hodnotit také míru poškození (fragmentaci) jejich DNA. Jedná se o odlišný nezávislý parametr hodnocení kvality spermií. Poškození DNA spermie velmi často představuje příčinu mužské neplodnosti.

DNA spermií zkoumáme pomocí speciálního vyšetření Halosperm G2. Při tomto vyšetření je pomocí speciálních roztoků stanoven poměr spermií s celistvou DNA a fragmentovanou DNA a získáno tak procento poškozených buněk – index fragmentace DNA (DFI).

Při neobjasněných příčinách neplodnosti nebo při opakovaných samovolných potratech toto vyšetření představuje důležitou doplňkovou metodu. Výhodou je, že jak vyšetření spermiogramu, tak i vyšetření fragmentované DNA spermií lze vyšetřit pouze z jednoho odebraného vzorku ejakulátu.

Co vám nabízíme

Zjistěte, co všechno pro Vás můžeme udělat. Další služby najdete zde.

Léčba neplodnosti

Zjistíme příčinu vaší neplodnosti a najdeme ideální léčbu, která vás dovede do vytouženého cíle.

Darování a uchování vajíček i spermií

Staňte se dárkyní vajíček či dárcem spermií, nebo si nechejte své pohlavní buňky zmrazit pro budoucí použití.

Genetika

Zvyšte svou šanci na početí zdravého miminka. Čeká na vás špičkově vybavená laboratoř reprodukční genetiky.

Alternativní medicína

Řešíme problémy komplexně. Proto nabízíme také metody alternativní léčby, které zvýší vaši šanci na otěhotnění.

Náhradní mateřství

Provedeme vás celým procesem náhradního mateřství, kdy embryo biologických rodičů donosí náhradní matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci